Balkanlardaki balkan problemini görüşmek üzere İstanbul konferansı toplandığı sırada Avrupa devletlerinin

iç işlerimize karışmasını engellemek için 23 Aralık 1876 tarihinde Osmanlı ve Göktürklerin çabalarıyla “Kanuni Esasi” ilan edilerek.

Anayasal süreci ve Meclisi Mebusan-ı olmak üzere 2 tane Meclis açılmıştır.

Ayan meclisi üyeleri padişah tarafından  seçilir ölene kadar üye kalırlardı. Meclis-i Mebusan üyelerinde ise 50 bin kişide 1 vekil olmak üzere halk tarafından seçilirdi.

Anayasaya göre yürütmeden padişah ve hükümet yasamada Meclis sorumludur.

Fakat son söz Padişahındır. Hükümet Padişaha karşı sorumludur.

Padişahın Meclisi açma ve kapama yetkisi vardır.

NOT: Osmanlı halkı ilk kez padişahın yanında ülke yönetimine katılmıştır. 

2.Abdülhamit 93 harbini bahane ederek Meclisi kapatmış istibdat(baskı) dönemi ile ülke yönetimini sürdürmüştür.

Meşrutiyet’in ilanı ve Osmanlı tarihinin ilkleri…

  1. Osmanlı vatandaşları Meşrutiyetin ilanı ile ilk defa seçme-seçilme hakkı kazanmışlardır.
  2. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte halk, padişahın yanında yönetime ortak olmuştur.
  3. Osmanlı’da Mutlakıyetçi yapı sona ererek Meşrutiyetçi yönetim dönemi başlamıştır.
  4. Hem Osmanlı hem de Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi (1876) ilan edilmiştir.
  5. Daha önce padişahın tek söz sahibi olduğu Mecliste halkı temsil eden Meclis-i Mebusan üyeleri söz sahibi olmuşlardır.

Paylaşmak İstermisiniz :

Bu alana reklam verebilirsiniz!