Türk ve İslam tarihi içerisinde öğreneceğimiz Karanlı Devleti yada Karahanlılar, Türklerde İslam tarihinin başlatıcıları olarak kabul edilirler. İlk Türk İslam devletidir. Türk tarihinde önemli yer tutan Karahanlı Devleti 840 yılında kurulmuştur. Karahanlıları maddeler halinde öğrenelim hem akılda kalır hemde daha kolay öğrenirsiniz. İşte Karahanlı Devleti’nin nerede kurulduğu, kim tarafından kurulduğu ve tarihteki önemi bu konu anlatımı içerisinde yer alıyor.

Karahanlı Devleti’nin Özellikleri
Uygur Devleti’nin Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla ortaya çıkmıştır.
Karahanlı Devleti 840 yılında Orta Asya’da kurulmuştur. Karahanlılar, 9.yy’dan 13.yy’a kadar yaşamışlardır. 1212 yılında da yıkılmışlardır.
Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.
Bilge Kül Kadir Han tarafından kuruldu. Ayrıca ilk hükümdarıdır.
Kadir Han Maveraünnehir için Samanilerle mücadele etmiştir.
Yöneticisi ve halkı Türk’tür.
En güçlü dönemleri Yusuf Kadir Han dönemidir. Onun ölümünden sonra ülke Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılmıştır.
Devletin başkenti Kaşgar’dır.
Karahanlılar İslamiyet’i Satuk Buğra Han döneminde kabul etmişlerdir.
Karahanlılar İlk Türk İslam Devletidir. (Sıkça sorularda çıkar. aman diğer İlk Türk devleti olan Asya Hun Devletiyle karıştırmayın.)
Devletin kuruluş yerinde çoğunlukla, Türkler yaşadığı için resmi dili Türkçe kabul etmişlerdir. Ancak Uygur alfabesini kullanmışlardır.
Han, Hakan Kağan gibi unvanları kullanmışlardır.
Eski Türklerde olduğu gibi ikili yönetim anlayışını benimsemişlerdir. (İkili yönetim anlayışı ülkeyi Doğu ve Batı şeklinde yönetmektir.)
Karahanlılar döneminde ”ribat” adı verilen kervansaraylar yapılmıştır. Bu kervansarayların amacı ticareti geliştirmektir.
İlk Posta Teşkilatı’nı kurmuşlardır.
İlk hastane olan Darüşşifa yapılmıştır.
İlk medrese yapılmıştır. İlk medrese Semerkant’ta Tabgaç Buğra Han tarafından kurulmuştur.
İlk defa burslu eğitimi başlattılar. Eğitime çok önem veriyorlardır.
İlk Türk- İslam edebiyat ürünleri bu dönemde yazılmıştır.
İlk Türk- İslam edebiyat ürünleri şunlardır.
Kaşgarlı Mahmut: Divan-ı Lügati’t Türk
Yusuf Has Hacip: Kutadgu Bilig
Hoca Ahmet Yesevi: Divan-ı Hikmet
Edip Ahmet: Atabet’ül Hakayık

Paylaşmak İstermisiniz :

Bu alana reklam verebilirsiniz!