Türk Tarihi Kronoloji

Hunlar’ın bilinen ilk hükümdarı T’ou-man (Teoman) Tanhu’nun Çin kaynaklarında ilk defa görünmesi…………………………………………M.Ö. 209

Mao-tun Tanhu’nun Hunlar’ın başına hükümdar olması……………………..M.Ö. 209

Mao-tun Tanhu’nun Çin İmparator Kao-tsu’yu Pai-teng’de yenmesi ve Çin ordusunu kuşatma altına alması…………………………………………..M.Ö. 200

Mao-tun Tanhu ile Çin İmparatoru Kao-tsu arasında Doğu Asya’da bilinen ilk barış antlaşmasının yapılması……………………………………….M.Ö. 200

Mao-tun Tanhu’nun “Bütün yay kullanan kavimleri” Hun hâkimiyeti altında birleştirdiği bilgisinin yer aldığı ünlü mektubunun Çin İmparatoru’na gönderilmesi…………………………………………………..M.Ö. 176

Mao-tun Tanhu’nun ölümü ve oğlu Chi-yü Tanhu’nun Hun hükümdarı olması…………………………………………………………………………M.Ö. 174

Chi-yü Tanhu’nun Çin seferi………………………………………………….M.Ö. 161

Chi-yü Tanhu’nun ölümü ve oğlu Chun-chen’in Hun hükümdarı olması…….M.Ö. 160

Chun-chen’in ölümü ve kardeşi İ-t’i-hsieh’in Hun hükümdarı olması………..M.Ö. 126

İ-t’i-hsieh’in ölümü ve oğlu Wu-wei’nin Hun hükümdarı olması…………….M.Ö. 114

Wu-wei’nin ölümü ve Erh Tanhu’nun Hun hükümdarı olması……………….M.Ö. 105

Erh Tanhu’nun Çin ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması……………………M.Ö. 103

Erh Tanhu’nun ölümü ve Chü-li-hu Tanhu’nun Hun hükümdarı olması……..M.Ö. 102

Chü-li-hu Tanhu’nun ölümü ve kardeşi Chieh-ti-hou’nun Hun hükümdarı olması…………………………………………………………………………M.Ö. 101

Üç Çin ordusunun Chieh-ti-hou tarafından yenilerek Çinli komutan Li-ling’in tutsak alınması……………………………………………………….M.Ö. 99

Chieh-ti-hou Tanhu’nun ölümü ve yerine Hu-lu-ko Tanhu’nun Hun hükümdarı olması………………………………………………………………M.Ö. 96

Hu-lu-ko Tanhu’nun ölümü ve yerine Hu-yen-ti’nin Hun hükümdarı olması……………………………………………………………………………M.Ö. 85

Hu-yen-ti Tanhu’nun ölümü ve yerine kardeşi Hsu-lü-chüan-chü’nin Hun hükümdarı olması……………………………………………………………….M.Ö. 68

Hsu-lü-chüan-chü Tanhu’nun ölümü ve yerine Wu-yen-chü-i’nin Hun hükümdarı olması………………………………………………………………M.Ö. 60

Wu-yen-chü-i Tanhu’nun intiharı ve yerine isyankâr oğlu Hu-han-yeh’in Hun hükümdarı olması…………………………………………………………M.Ö. 58

Chih-chih (Çi-çi Yabgu’nun)’nin kardeşi Hu-han-yeh’e karşı isyanı ve Hun ülkesinin Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması……………………M.Ö. 55

Chih-chih Tanhu’nun Çin ordusuna yenik düşmesi ve öldürülmesi sonucu Batı Hun Devleti’nin ortadan kalkması…………………………………M.Ö. 36

Paylaşmak İstermisiniz :

Bu alana reklam verebilirsiniz!