• admin yeni bir yazı yazdı, ATATÜRK ALBÜMÜ 1 ay önce

  ATATÜRK
  BİN ADET ATATÜRK FOTOĞRAF ARŞİVİ : https://goo.gl/7woqzg

   

   

 • KISACA 
   Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam ettirerek Slav (Rus) Dev […]

 • Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında İtalya ile Osmanlı arasında gerçekleşmiş, Balkan Savaşının başlaması ve Osmanlının çekilmesiyle İtalya’nın zaferiyle sonuçlanmıştır. […]

 • Musa Çelebi, ağabeyi Mehmed Çelebi’nin idaresi altında vazifeli olarak çıktığı seferde muvaffak olunca saltanat mücadelesinin bir yansıması olarak sözünden caydı ve ele geçirdiği idareyi ağabeyine teslim […]

 • Ordunun yenilmesi, Han’ın esir düşmesi üzerine devlet erkanı en büyük varis olan Süleyman’a biat ettiler. Süleyman, ellerinde kalan kon kuvvetlerle birlikte Sadrazam Candarlı Ali Paşa, Subaşı Eyne Bey ve Yeni […]

 • admin yeni bir yazı yazdı, Fetret Devri 1 ay 1 hafta önce

  Fetret Devri, Ankara Savaşı sonrasında Bayezid in esir düşmesi üzerine şehzadelerin saltanat mücadelesi vererek Osmanlının iç karışıklığa sürüklendiği dönem olarak özetlenebilir. […]

 • Güney Hun İmparatorluğu, Doğu Hun İmparatorluğunun bölünmesiyle imparatorluğun güney bölgesinde kurulan Hun İmparatorluğudur.

  Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kuzey ve Güney Hun İmparatorlukla […]

 • Kuzey Hun İmparatorluğu, Doğu Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla imparatorluğun kuzey bölgesinde kurulan Hun İmparatorluğudur.

  Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kuzey ve Güney Hun İmparatorlukl […]

 • Doğu Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğunun bölünmesiyle imparatorluğun doğu yakasında kurulan Hun İmparatorluğudur.

  Büyük Hun İmparatorluğunun zayıfladığı ve Çine karşı gerilediği dönemde, hükü […]

 •  
  Batı Hun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğunun bölünmesiyle imparatorluğun batı kanadında kurulan Hun İmparatorluğudur.

  Büyük Hun İmparatorluğunun zayıfladığı ve Çine karşı gerilediği dönemd […]

 • Fatih Sultan Mehmed’e atfedilen “çocukluk defteri” son yıllarda hızla popüler oldu. Nerdeyse hemen herkes tarafından duyuldu. Gerek bir kısım akademisyenler, gerekse bazı müzeler defterin Fatih’e ait ol […]

 • Kara Mustafa Paşa’nın Sultan İbrahim’e sunduğu layihada ruznameyi anlatırken kullandığı ifade çok güzeldir. “Benim hünkârım, ruzname demek oldur ki, her gün ne kadar dahil-i hazine olur ve ne kadar akçe harc olur […]

 • Kıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar, Ötüken’den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz’in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hakimiyetleri 1256 yılına kadar devam etmiştir.

  Kıpça […]

 • Türk Tarihi Kronoloji

  Hunlar’ın bilinen ilk hükümdarı T’ou-man (Teoman) Tanhu’nun Çin kaynaklarında ilk defa görünmesi…………………………………………M.Ö. 209

  Mao-tun Tanhu’nun Hunlar’ın başına hükümdar olması……… […]

 • Kazan Hanlığı, Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın torunlarından olan Uluğ Muhammed Han tarafından Rusya topraklarında 1437 yılında kurulmuş, 1552 yılına kadar varlığını devam ettirerek Slav (Rus) Devleti tar […]

 • Moğollar ve Cengiz Han Türk mü?

  Cengiz Han genel olarak Türk olduğu kabul edilir. Cengiz Han Moğolca ayrıca Türkçe konuşurdu. En önemlisi Cengiz Han konuşmalarında kendini Türk olarak tanıtmıştır. […]

 • Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında meydana gelmiş, Anadolu Selçuklu devleti bu savaş sonrasında yıkılma sürecine girmiştir.

  Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243), Anadolu […]

 • Malazgirt Savaşı
  Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt ovasında meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, […]

 •  
  Dandanakan Savaşı, Asya’da hakim bulunan iki Türk Devleti arasında 23 Mayıs 1040 yılında meydana gelmiş, Selçuklu Devletinin vücut bulmasına ve Gazne Devletinin yıkılma sürecine girmesine sebep olmuştur. […]

 •  

  Şehzade Mustafa, babası 1. Mehmed vefat ettiğinde henüz 13 yaşındaydı. Ağabeyi 2. Murad tahta geçtiğinde 1. Mehmed’in vasiyeti üzerine Bizans tarafından sulh teminatı olarak Bizans’da rehit tutulmak üzer […]

 • Daha fazla yükle

Paylaşmak İstermisiniz :